Skip to content
Main Banner

Kỳ Tĩnh Tâm Năm Dành Cho Anh Em Khấn Trọng

Administrator
2018-06-18 00:00 UTC+7 141

Năm nay Tỉnh Dòng tổ chức hai kỳ Tĩnh tâm dành cho anh em khấn trọng. Đợt 1 từ ngày 4 đến 8/6 và đợt 2 từ ngày 11 đến 15/6. Chủ đề của kỳ Tĩnh tâm năm nay: “Sứ vụ Truyền giáo Phan Sinh” do hai anh Noberto Nguyễn Văn Khanh, OFM và Gioan B. Nguyễn Gia Thịnh, OFM, hướng dẫn cho hai tuần tĩnh tâm. Số anh em tham dự mỗi đợt khoảng 80 anh em. Chương trình tĩnh tâm năm cũng như thường lệ, nhưng đây là thời gian cần thiết để anh em ngưng nghỉ trong Chúa để lắng nghe Chúa Thánh Thần nói với mỗi người và nói với cộng đoàn và Tỉnh dòng của chúng ta trong đời sống Phan Sinh của thế giới hôm nay. Nội dung của kỳ tĩnh tâm này cũng rất phong phú và sâu sắc. Nó bao gồm vừa phần lý thuyết, là linh đạo Phan Sinh của chúng ta trong sứ vụ Loan báo Tin Mừng; vừa có phần thực hành, từ những kinh nghiệm thực tiễn. Đây là những chất liệu rất quý báu để anh em suy tư và lắng nghe Thần Khí hướng dẫn chúng ta trong đời sống chứng tá và trong các sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu trên Đất Việt.

BTT-OFMVN

Chia sẻ