Skip to content
Main Banner

“Linh Hướng” - Khóa Học Thường Huấn Tiến Chức Lần Thứ 8

Administrator
2018-03-02 00:00 UTC+7 134

Chương trình thường huấn tiến chức lần thứ 8 với chủ đề “LINH HƯỚNG” đã được tổ chức tại nhà tĩnh tâm Đamianô từ ngày 15/01 đến19/01/2018. Tham gia khóa học thường huấn lần này có 17 anh em, trong đó có 14 anh em Phanxicô OFM và 3 anh em Phanxicô OFM Convent. Anh em đã có một khóa học thú vị và bổ ích cho công tác linh hướng. Đồng hành với anh em trong suốt khóa học này có anh Đặc trách đồng hành tiến chức, Gioan Baotixita Đậu Quang Luật. Bên cạnh đó, anh em được hướng dẫn cách tận tình của ba vị giảng huấn gồm anh Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, anh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước và cha Phaolô Nguyễn Quốc Việt đến từ Đại chủng viện Xuân Lộc. Các vị đã hướng dẫn và chia sẻ cho anh em những kinh nghiệm quý báu trong việc linh hướng. Chủ đề “linh hướng” tập trung vào ba đề tài chính: tâm lý linh hướng, mẫu gương cho người linh hướng trong Thánh Kinh và kinh nghiệm thực hành linh hướng. Tuy cùng một chủ đề nhưng các vị giảng huấn cố gắng giúp anh em có một khóa học thiết thực cho công tác mục vụ linh hướng.

Trước hết, anh Phaolô Nguyễn Đình Vịnh giúp anh em hiểu biết về vấn đề tâm lý trong việc linh hướng. Đây là vấn đề cần thiết cho việc đào tạo nhà linh hướng nhằm giúp họ đạt đến sự trưởng thành nhân bản cần thiết. Nhân bản là tư cách thích đáng cần phải có nơi một người mục tử trong đời sống thiêng liêng. Sự trưởng thành nhân bản là yếu tố đầu tiên mà người linh hướng cần lưu tâm. Dựa vào nhân bản để đánh giá về khả năng quân bình, khả năng của con người và đánh giá đời sống thiêng liêng của mình. Khía cạnh nhân bản mà cha nhắc lại cho anh em được dựa trên nền tảng thần học căn bản: “trở nên đồng hình đồng dạng như Đức Kitô”.

Kế đến, anh em được học hỏi về mẫu gương về vị linh hướng hoàn hảo đó là Đức Giêsu Kitô. Ngài là một vị linh hướng mô mẫu cho các vị linh hướng học hỏi. Dựa trên nền tảng Thánh Kinh, anh Gioan Nguyễn Phước đã chia sẻ cho anh em về hình ảnh Đức Giêsu vị linh hướng đích thực và tuyệt vời nhất. Đức Giêsu đã trở nên mẫu gương về một vị linh hướng biết, đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho con người.

Cuối cùng, cha Phaolô Nguyễn Quốc Việt đã chia sẻ cho anh em về kinh nghiệm đồng hành linh hướng trong Giáo Hội. Đồng thời cha cũng hướng dẫn anh em cách phân biệt linh hướng với các hình thức trợ giúp khác, các mô hình linh hướng, biến tướng của linh hướng và những trường hợp thực tế.

 Đặc biệt trong đợt thường huấn lần này, anh em tiến chức được lắng nghe Anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam chia sẻ cách chân thành về căn tính Phan sinh đối với anh em lãnh nhận chức thánh. Những lời chia sẻ của Anh Giám tỉnh giúp cho anh em ý thức trở về với căn tính Phan sinh của mình. Điều cốt yếu mà anh em nhận thấy là dù anh là linh mục hay phó tế không quên mình là Anh em Hèn mọn.

Kết thúc tuần thường huấn lần này, anh em được học hỏi nhiều bài học giá trị trong việc đồng hành linh hướng. Qua đó, anh em nhận thấy rằng việc hướng dẫn linh hồn người khác về với Chúa là một công việc linh thánh và đòi hỏi người linh hướng có nhiều kinh nghiệm. Điều này giúp anh em ý thức rằng cần trao dồi kỹ năng và đời sống cầu nguyện rất nhiều.

Phanxicô A. Trần Thanh Lam, OFM

Chia sẻ