Skip to content
Main Banner

Tĩnh Tâm Khấn Trọn 2018

Administrator
2018-07-16 00:00 UTC+7 164

Chương trình tĩnh tâm khấn trọng bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2018, tại Cộng đoàn Cù Lao Giêng. Chúa Nhật ngày 17 tháng 6, bảy anh em chuẩn bị tuyên khấn đã có mặt tại cộng đoàn Cù Lao Giêng với sự tiếp đón nồng ấm và chân tình của anh Phụ trách, và các anh trong cộng đoàn. Với sự chuẩn bị chu đáo của anh đặc trách nhà tĩnh tâm, bảy anh em nhóm tĩnh tâm đã nhanh chóng nhận phòng và sẵn sàng bước vào tháng tĩnh tâm, chuẩn bị lòng trí cho quyết định quan trọng của đời dâng hiến.

Chương trình tĩnh tâm bao gồm bốn chủ đề chính yếu xoay quanh những nền tảng cốt yếu của đời tu. Tuần I, từ ngày 18-24 tháng 6 với chủ đề “Nền tảng đời sống thánh hiến” do anh Phêrô Đậu Văn Minh hướng dẫn. Tuần II, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 với chủ đề “Dấu chỉ tình huynh đệ” do anh Giuse Ngô Ngọc Khanh giúp. Tuần III, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 7 với chủ đề “Sứ vụ yêu thương” do anh Antôn Nguyễn Ngọc Kính hướng dẫn. Và tuần IV, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 7 với chủ đề “Linh đạo Phan Sinh” do anh Anselm Nguyễn Hải Minh phụ trách.

Các chủ đề nhằm giúp anh em đào sâu và bám chặt vào ơn gọi sống đời thánh hiến mà mình đang chọn lựa theo căn tính Phan Sinh.

Chia sẻ