Skip to content
Main Banner

Tuần Thường huấn cho anh em tiến chức

Administrator
2017-11-03 00:00 UTC+7 178

Từ ngày 22–27/10/2017, tại Trung Tâm Hành Hương Tổng Giáo Phận Sài Gòn, ở Bãi Dâu – Vũng Tàu, 15 anh em chuẩn bị tiến chức Phó tế và Linh mục từ nhiều vùng miền trên khắp đất nước đã tới tham dự đầy đủ tuần thường huấn với chủ đề: Rao Giảng Lời Chúa. Anh G.B Đậu Quang Luật, Đặc trách anh em tiến chức, đã đồng hành với anh em xuyên suốt khóa thường huấn này, đồng thời cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Giáo sư môn giảng thuyết, đã tận tình hướng dẫn anh em suốt bốn ngày về phương thức, nội dung và linh đạo rao giảng và trình bày chân lý mạc khải cách trung thành trong vai trò chức năng của Phó tế và Linh mục. Bầu khí của tình huynh đệ trở nên ấm áp và vui tươi thêm khi anh Giuse Vũ Liên Minh, Thư ký huấn luyện và học vấn, tới thăm và chia sẻ đời sống với anh em hai ngày.

Mục đích của tuần thường huấn: giúp anh em tiến chức sống đời sống thánh chức trọn vẹn hơn, đồng thời hỗ trợ anh em thi hành sứ vụ chức thánh cách phù hợp hơn qua việc sống và rao giảng Lời Chúa. Suốt tuần lễ này anh em đã chia sẻ đời sống chung huynh đệ với nhau và tập trung lắng nghe – đào sâu – thực thi Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ chức thánh.

Tuần thường huấn đã giúp anh em nhận thức và ý thức về tầm quan trọng của việc sống và rao giảng Lời Chúa, việc loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người là một trong những bổn phận chính của Phó tế và Linh mục. Dựa trên các nhận định của anh em trong buổi họp lượng giá cuối khóa, nhờ phương thức tổ chức tốt về chương trình, nội dung, nhân sự, nơi chốn và bầu khí, thì khóa thường huấn này đạt kết quả cao trong những mục đích nêu ra ban đầu, mang lại cho anh em tiến chức sự xác tín mạnh mẽ vào sức mạnh thánh thiêng Lời của Chúa, có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thiết thực, sự bình an và niềm vui thật sự để thanh thản và sẵn sàng dấn thân nhiệt thành trong đời sống và sứ vụ rao giảng Lời Chúa.

Chiều ngày đến tựu khóa thường huấn, anh em tiến chức tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau trong tình huynh đệ. Sáng ngày mãn khóa ra về, anh em bịn rịn chia tay và hẹn gặp lại ở khóa thường huấn tiến chức lần thứ tám vào trung tuần tháng Giêng năm 2018.

Chia sẻ