Skip to content
Main Banner

Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ tám

Administrator
2023-01-09 00:00 UTC+7 203

Ngày thứ tám – 09/01/2023

Buổi sáng

Hội nghị dành tiết 1 thảo luận Nhóm dựa trên sứ vụ và mục tiêu để đưa ra kế hoạch hành động cụ thể cho nhiệm kỳ này. 

Qua tiết 2, anh em cùng với anh Giám tỉnh trao đổi và có thay đổi một số điều trong Văn bản Pháp quy, cụ thể là Nội Quy Tỉnh Dòng, cho phù hợp với tình hình thực tế.

Buổi chiều

Anh em họp khoáng đại, bàn về các Nghị quyết dựa trên kết quả của các Nhóm đã thảo luận. Do không đủ thời gian, Tu Nghị giao cho Ban thư ký Tu Nghị cùng với một số anh em có chuyên môn, tổng hợp và soạn lại thành các chủ đề. 

Trong khi đang thảo luận, thì lúc 14g15 ngày 9/1/2023, anh em được tin thầy Phi-đen Lê Trọng Nhung qua đời. Tu Nghị đã dành một phút đặc biệt cầu nguyện cho thầy Phi-đen.

Chia sẻ