Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Tu Nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ ba

Administrator
2020-03-03 00:00 UTC+7 142

Bước vào ngày thứ ba, Tu nghị cử hành Thánh lễ ngoại lịch cầu cho đời sống tu trì trong Tỉnh Dòng vào lúc 5 giờ 30 sáng. Anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam chủ tế và giảng lễ. Trong bài giảng, anh nhấn mạnh đến hành trình của người môn đệ là bước theo Đức Giêsu « vác thập giá mình » mỗi ngày trong những bổn phận với tinh thần trách nhiệm của mình.

Đúng 7 giờ 45, Tu nghị bắt đầu tiết họp thứ nhất của ngày thứ ba với lời cầu nguyện khai mạc. Anh Giuse Phạm Văn Bình điều hành buổi họp. Các nghị viên được nghe 25 bài chia sẻ ngắn về đời sống của hai mươi lăm cộng đoàn/điểm/nhà con với các nội dung rất thú vị của các phụ trách Cộng đoàn. Sau 30 phút nghỉ giải lao, Tu nghị tiếp tục tiết họp thứ hai, lắng nghe các Phụ trách chia sẻ về đời sống cộng đoàn của mình. Nhiều cộng đoàn đưa ra những định hướng tương lai xa và gần. Anh Tổng Kinh lý đã kết thúc tiết họp thứ hai buổi sáng lúc 11 giờ 20. Sau đó, mọi người đi ăn trưa và nghỉ trưa.

13 giờ 45, anh em tập trung tại phòng họp, bắt đầu buổi làm việc bằng giờ Kinh trưa. Anh Anselm Nguyễn Hải Minh điều hành buổi làm việc chiều nay. Sau đó, anh Tổng Kinh lý hướng dẫn Tu nghị suy tư và xây dựng Viễn ảnh, Sứ vụ, và các Mục tiêu cho Tỉnh Dòng cho 6 – 12 năm tới. Các nghị viên làm việc theo các nhóm nhỏ cùng suy tư thảo luận các câu hỏi được anh Tổng Kinh lý gợi ý. Sau 30 phút, anh em tập trung trở lại phòng họp để cùng đúc kết các ý tưởng. Tiếp theo, các nghị viên lại trở về nhóm của mình để bàn kỹ hơn những câu hỏi hướng đến những kế hoạch hành động cụ thể. Buổi làm việc chiều nay kết thúc lúc 17 giờ 00. Anh em nghỉ ngơi, đi dạo biển sau một ngày làm việc hết công suất.

18 giờ 00, các nghị viên tập trung về nhà nguyện để cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời Kinh chiều trong tâm tình cảm tạ về một ngày trôi qua được bình an trong sự quan phòng của Chúa.

Chia sẻ