Skip to content
Main Banner

Tu Nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ bảy: bế mạc

Administrator
2020-03-08 00:00 UTC+7 145

Ngày thứ bảy: 7/3/2020

5 giờ 30, thánh lễ tạ ơn về tuần Tu nghị do anh Tân Giám tỉnh chủ tế và giảng lễ.

7 giờ 45, anh em tập trung tại phòng họp để bắt đầu tiết họp đầu tiên của ngày làm việc cuối cùng. Anh điều hành viên giới thiệu các nội dung sẽ làm việc sáng nay: thông qua lá thư Tu nghị, sửa một số điều về nội quy riêng, và biểu quyết các nghị quyết Tu nghị. Anh Tổng Kinh lý hướng dẫn một số quy định trong cách làm việc của buổi họp. Sau đó, các nghị viên đã thông qua lá thư Tu nghị, Viễn ảnh, Sứ vụ, các mục tiêu; và 9 nghị quyết của Tu nghị. Trước khi kết thúc buổi họp cuối cùng, anh Tổng Kinh lý mời gọi mỗi anh em nói lên mong muốn của mình trong nhiệm kỳ tới. Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15.

14 giờ 00, anh em tập trung về nhà nguyện tham dự giờ Chầu Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa về bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta suốt thời gian Tu nghị. 

Chia sẻ