Tổng Tu nghị 2021: Khai mạc

2021-07-03 614 Thảo luận

116 vị lãnh đạo và đại biểu của Dòng Anh Em Hèn Mọn đã tụ họp tại Đại học Quốc tế San Lorenzo da Brindisi hôm nay, để cử hành tính đa dạng của tình huynh đệ của chúng ta và chiều sâu của Đời sống Phúc Âm, được gợi hứng bởi câu Kinh thánh, “Chỗi dậy đi nào… Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi” (Ep. 5:14). Chúng ta là Dòng tu duy nhất có thể tổ chức một Tổng Tu nghị trong thời kỳ đại dịch này; và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Dòng OFM tổ chức trong ngôi nhà của những người anh em OFM Capuchin của chúng ta.

Tại Thánh lễ Khai mạc, Anh chủ tọa Michael Perry đã nói về ý nghĩa sâu xa của một Tu nghị, “Chúng ta đến với sự kiện thiêng liêng này của Tổng Tu nghị để đi vào cùng một kiểu kinh nghiệm được thánh Phaolô nói đến trong thư của ngài gởi cho các cộng đồng Kitô giáo hỗn hợp Do Thái / Dân ngoại ở Êphêsô, một kinh nghiệm về sự chữa lành, hòa giải, vượt ra khỏi chính chúng ta, bắt đầu lại với tư cách là thành viên của Thân thể duy nhất của Đức Kitô.” Sau Thánh lễ, một Nghi thức Khai mạc được tổ chức bên cạnh Quảng trường chính của San Lorenzo, nhìn ra hai cây Thánh giá chính giữa tượng trưng cho Thánh giá của Đức Kitô và Thánh giá của Phanxicô.

Sau phần điểm danh và tuyên thệ của các nghị viên, đã có một cuộc họp của 12 Hội đồng Giám tỉnh của Dòng, tiếp theo đó là cuộc bầu chọn những người Điều hành và chỉ định những người kiểm phiếu. Những Điều Hành viên cho Tổng Tu nghị 2021 là Anh Cesare Vaiani (tiếng Ý), Anh Manuel Corullon (tiếng Tây Ban Nha), và Anh Aidan McGrath (tiếng Anh).

Cuối cùng, anh Carlos Alto, Chủ tịch Ủy ban SWOT[1] của chúng ta, đã trình bày bản phân tích các báo cáo của các Hội đồng về những Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức mà Dòng đã phải trải qua ngày nay trong các cách hiện diện, các tác vụ và các sứ mệnh của chúng ta trên khắp thế giới. Đa số các Hội đồng đều có một nhận thức chung là Anh em chúng ta cần phát triển trong việc tích cực tìm kiếm ý muốn của Chúa trong sự trung thành và chính trực, trong sự cởi mở và liên đới với nhau như những người anh em hèn mọn, và thực sự chú ý lắng nghe thế giới xung quanh chúng ta.

Như anh Michael đã tóm gọn: “Thực tế của Hội Dòng không quá khác biệt so với tình hình trong các cộng đồng Kitô hữu tại Êphêsô. Chúng ta cũng trải qua nhiều thử thách, các hậu quả của sự đa dạng to lớn hiện diện bên trong đời sống của Hội Dòng: ý thức hệ, tâm linh, kinh tế xã hội, giáo sĩ / giáo dân, đồng tính, văn hóa, địa lý, chủng tộc, đẳng cấp, khu vực, v.v. Lời kêu gọi hoán cải mà Phaolô loan báo cho các tín hữu là: chỉ khi nào chúng ta nhận ra và chấp nhận sự yếu đuối, sự không hoàn thiện của mình, khi chúng ta nhận thức được nhu cầu mở rộng cuộc sống của mình để đón nhận nhiều trải nghiệm đa dạng hiện có trong các cộng đoàn đức tin, bên trong các huynh đệ đoàn địa phương trong Dòng của chúng ta, và để sự đa dạng này làm phong phú đời sống nhân bản và thiêng liêng của chúng ta, chỉ khi đó chúng ta mới đi đến kinh nghiệm được 'cùng nhau xây dựng thành một nơi ở của Thiên Chúa trong Thần Khí' (Ep 2:22). Chúa Thánh Linh sẽ hiện diện, thúc giục chúng ta và giúp chúng ta luôn “noi theo sự dạy dỗ và dấu chân của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô…” (RnB 1) cùng nhau như anh em trên đường đời”.

[1] SWOT là chữ viết tắt bằng tiếng Anh các từ sau: Strength, Weakness, Opportunity, Threat

 

Loading...