Tu Nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ nhất: Khai mạc

2020-03-02 1.831 Thảo luận

Chiều nay, ngày 1/3, anh em, các thành viên Tu nghị ở các nơi trong Tỉnh Dòng đã tập trung đông đủ về Nhà Hành Hương Tòa Tổng Giáo Mục Sài Gòn tại địa chỉ 148 Trần Phú, Bãi Dâu, Thành phố Vũng Tàu, để bắt đầu cho tuần Tu nghị Tỉnh Dòng 2020. Riêng các anh em trong Ban chuẩn bị Tu nghị và các Tiểu ban đã có mặt tại đây từ ngày thứ Sáu 28/2 để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng này.

15 giờ 30, các nghị viên đã có mặt tại phòng họp Tu nghị để nhận các tài liệu và những thứ cần thiết do Văn phòng Tỉnh Dòng và Ban Chuẩn bị Tu nghị 2020 chuẩn bị. Sau đó, anh em di chuyển về nhà nguyện của Nhà Hành hương để bắt đầu giờ cầu nguyện khai mạc tuần Tu nghị Tỉnh Dòng. Với chủ đề: “Chung tay xây dựng huynh đệ đoàn chiêm niệm thi hành sứ vụ”, các thành viên Tu nghị cầu nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Nữ Vương Dòng Anh Em Hèn Mọn, Cha Thánh Phanxicô cùng toàn thể các thánh trong Dòng ban cho Tỉnh Dòng Quà Tặng Thánh Thần. Để Ơn Người thanh luyện, soi sáng, chúng ta có thể thi hành huấn luyện thánh thiện và chân thật của Chúa trong giai đoạn lịch sử hiện nay của Tỉnh Dòng và của Toàn Dòng qua dịp Tu nghị này. Trong giờ cầu nguyện khai mạc, các thành viên được lắng nghe đoạn Tin Mừng theo thánh Luca 10, 17-22, Hiến chương Dòng, và lá thư của anh Phó Tổng phục vụ. Kết thúc giờ cầu nguyện, anh John Wong, chủ tọa Tu nghị đã ban phép lành cho các thành viên được bình an trong suốt thời gian cử hành Tu nghị.

Sau đó, các thành viên rời nhà nguyện trở lại phòng họp để bắt đầu buổi họp đầu tiên với một số công việc như: Điểm danh, Công bố khai mạc Tu nghị Tỉnh Dòng 2020, đọc thư của anh Tổng Phục vụ gửi Tu nghị. Hội nghị cũng đã chọn hai anh Giuse Phạm Văn Bình và anh Anselm Nguyễn Hải Minh làm Điều hành viên trong suốt thời gian Tu nghị. Kế đó, anh em đã biểu quyết chọn ba anh vào Ban viết Lá thư Tu nghị gồm các anh: Gioan Phanxicô Nguyễn Gia Thịnh, Gioan TC. Nguyễn Phước, Antôn Nguyễn Ngọc Kính. Sau đó, anh Phêrô Trần Ngọc Phú, Trưởng Ban chuẩn bị Tu nghị 2020 công bố kết thúc nhiệm vụ chuẩn bị. Phần còn lại của buổi họp, anh John, chủ tọa Tu nghị đã có bài nhận định từ cuộc kinh lý Tỉnh Dòng trong thời gian qua về các lãnh vực Huấn luyện và Học vấn, Phúc Âm hóa và Truyền giáo, Đời sống Huynh đệ, Công tác lãnh đạo và điều hành. Anh đã nêu ra những điểm mạnh của anh em và những đề nghị cho Tỉnh Dòng trong tương lai được tốt hơn. Kết thúc bài nhận định của anh Tổng Kinh lý, các thành viên nghỉ ngơi ngắn và bắt đầu giờ Kinh chiều tại nhà nguyện lúc 18 giờ 15.

Tạ ơn Chúa về một ngày đầu tiên của Tu nghị được diễn ra tốt đẹp trong Tình yêu của Thiên Chúa và được sống trong bầu khí anh em nghĩa hèn mọn thật chân thành. Sau đó, anh em có giờ cơm tối huynh đệ vào lúc 18 giờ 30.

Loading...