Tu Nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ tư

2020-03-04 3.025 Thảo luận

Ngày thứ tư của Tu nghị bắt đầu bằng thánh lễ ngoại lịch lúc 5 giờ 30, với ý lễ cầu cho việc bầu chọn anh Giám tỉnh, do anh Phó Giám tỉnh Giuse Vũ Liên Minh chủ tế và giảng lễ. Trong bài giảng, anh nhắc lại lời của Cha Thánh và Điều 1 của Hiến chương Dòng Anh Em Hèn Mọn về: Vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn và linh hoạt đời sống của Dòng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn anh em sáng nay bầu chọn ra một người đại diện rửa chân cho tất cả anh em trong huynh đệ đoàn Tỉnh Dòng Việt Nam phù hợp với thánh ý của Chúa. Sau thánh lễ, anh Tổng Kinh lý công bố danh sách ba ứng cử viên vào chức Giám tỉnh đã được Hội Đồng Dòng chấp thuận và được gửi về từ Trung Ương Dòng qua anh Tổng Kinh lý. Anh Tổng Kinh lý mời gọi anh em trong thịnh lặng cầu nguyện cho các ứng cử viên và các thành viên Tu nghị được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để bầu chọn chức vụ Giám tỉnh trong tiết họp đầu tiên sáng nay.

Đúng 7 giờ 45, tiết họp đầu tiên bắt đầu với lời hướng dẫn của anh điều hành viên Anselm Nguyễn Hải Minh về quy định bầu chọn, nghi thức bầu cử và xác nhận anh Giám tỉnh. Sau đó, anh em cùng dâng lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Anh Tổng Kinh lý có đôi lời tri ân với anh đương kim Giám tỉnh và các anh trong ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2017-2020. Anh đương kim Giám tỉnh trao con dấu của Tỉnh Dòng và từ nhiệm. Sau hai vòng phiếu bầu chọn, các nghị viên đã bầu chọn anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam vào chức vụ Giám Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2023. Như vậy, Anh Duy Lam đã tái đắc cử chức vụ Giám tỉnh, và sẽ phục vụ trong nhiệm vụ này với thời gian của nhiệm kỳ thứ hai là 3 năm. Sau đó, là phần nghi thức xác nhận của anh tân Giám tỉnh. Anh em vui mừng tiến đến trước anh Tân Giám tỉnh để chúc mừng và thể hiện sự vâng phục anh trong vai trò người phục vụ, rửa chân cho anh em trong Tỉnh Dòng. Tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa tiếp tục ban và hướng dẫn đường đi nước bước của Tỉnh Dòng qua những anh em được chọn để linh hoạt đời sống Tỉnh Dòng.

Sau 30 phút nghỉ giải lao, các nghị viên trở lại phòng họp được anh điều hành viên hướng dẫn cách thức thảo luận và chọn lọc các nội dung được quan tâm từ trong bài nhận định của anh Tổng kinh lý và bài tổng kết của Ban Chuẩn bị Tu nghị. Anh em được chia thành 6 nhóm thảo luận và làm việc cho đến 11 giờ 15.

13 giờ 50, tiết họp buổi chiều bắt đầu với giờ Kinh trưa. Anh Giuse Phạm Văn Bình hướng dẫn anh em chọn lọc lại một lần nữa những nội dung của các chủ đề: căn tính, Điều hành, Truyền giáo, Huấn luyện nhân sự, Huấn luyện quy chế và cơ sở, JPIC, mà các nhóm đã nêu ra vào sáng nay. Sau đó, anh em lại trở về các nhóm của mình để thảo luận sâu hơn và đưa ra các hành động cụ thể nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng các nghị quyết và kế hoạch hành động. Buổi làm việc chiều nay kết thúc lúc 17 giờ 00. Các nghị viên nghỉ ngơi đi dạo biển.

18 giờ 00, anh em tập trung tại nhà nguyện để cùng nhau ca ngợi, tạ ơn Thiên Chúa trong giờ Kinh chiều.

Loading...