Skip to content
Main Banner

Chuyến Thăm Của Ba Văn Phòng Trung Ương Dòng Đến Hội Đồng Bolivarian

Administrator
2022-03-21 00:00 UTC+7 205

“Với ước muốn canh tân sứ mạng và đón nhận tương lai trong tư cách là những người anh em và những người hèn mọn, chúng tôi đề nghị tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các Văn phòng của Trung ương với các Thực thể của Dòng”, đó là phát biểu của các anh linh hoạt viên của các Văn phòng Trung ương tại cuộc họp của Hội đồng Bolivarian: Anh Darko Tepert, OFM, Tổng thư ký HL&HV; anh Francisco Gómez, OFM, Tổng thư ký Truyền giáo và Phúc âm hóa; anh Jaime Campos, OFM, Linh hoạt viên Văn phòng Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn của Tạo thành (JPIC). Cuộc họp được tổ chức tại Colombia, quy tụ các Giám tỉnh của các Tỉnh dòng Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia và Hạt dòng Venezuela, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 2 năm 2022. 

Anh Darko cho biết: “Đây là cơ hội để tìm hiểu thực tế về các tỉnh dòng trong Hội đồng này, cũng như để thúc đẩy sự hợp tác giữa các tỉnh dòng và các văn phòng tương ứng của mỗi tỉnh dòng. Với tư cách là Tổng thư ký HL&HV, tôi nhấn mạnh đến chủ đề căn tính Phan sinh, là đề tài quan trọng được bàn thảo tại Tổng Tu nghị vừa qua. Đây cũng là đề tài liên quan đến công tác chuẩn bị cho Hội nghị của các anh em tu sĩ giáo dân theo từng Hội đồng, và sau đó là Hội nghị Quốc tế cũng của các anh em này vào năm 2025”.

“Văn phòng chúng tôi đã giới thiệu tài liệu Hướng dẫn và Ratio Phúc âm hóa cho sáu năm tới, để các Ban thư ký cùng làm việc với nhau”, anh Francisco cho biết, và lưu ý rằng đây là cuộc họp đầu tiên thuộc loại này, hy vọng có thể được mở rộng cho các Hội đồng khác của Dòng.

Các linh hoạt viên của các Văn phòng Trung ương đã gặp gỡ tất cả các Giám tỉnh và các Thư ký trong từng lĩnh vực cụ thể của Hội đồng Bolivarian. Hội đồng Bolivarian bao gồm hai tỉnh dòng của Colombia (Santa Fede và San Paolo), tỉnh dòng Thánh Phanxicô của Ecuador, hai tỉnh dòng của Peru (Mười hai Tông đồ và Thánh Phanxicô Sôlanô), tỉnh dòng Truyền giáo Thánh Antôn của Bolivia và Hạt dòng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của Venezuela.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/visita-di-tre-uffici-della-curia-generale-alla-conferenza-bolivariana-a-bogota/)

Chia sẻ