Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

ĐƯỜNG HƯỚNG PHÚC ÂM HÓA CỦA DÒNG

Administrator
2023-09-20 00:00 UTC+7 422

Ủy ban các chuyên gia về Đường Hướng Phúc Âm Hóa của Dòng (Ratio Evangelizationis), do anh TPV Massimo Fusarelli bổ nhiệm, đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Trung ương Dòng vào ngày 7-8 tháng 9/2023. Ngoài Ban Tổng Thư ký Truyền giáo và Phúc âm hóa (gồm các anh Francisco Gomez Vargas, Dennis Tayo, Antonio Lanzi), các thành viên khác của Ủy ban là các anh John Barker, Francis Lee, Johannes Baptist Freyer, và Valmir Ramos.

Vào ngày đầu tiên của cuộc họp, nhóm đã thảo luận về cấu trúc khả thi của Đường hướng dựa trên những phản hồi của anh em đối với Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris). Tất cả đều nhất trí rằng những chủ đề chính và các điểm thiết yếu cần được xem xét và đưa vào dự thảo Đường hướng. Ủy ban cũng đồng ý rằng Đường hướng không nên là một bản văn thuần túy pháp lý hay giáo lý, mà là một tài liệu có thể thực sự truyền cảm hứng và phục vụ như một động lực để anh em thực hiện sứ mệnh truyền giáo của mình. Hơn nữa, nó phải được chấp bút với một phong cách giàu chất văn chương hơn, nghĩa là một tài liệu có khả năng thu hút sự chú ý của anh em và lôi kéo họ vào một quá trình suy tư và biện phân chắc chắn.

Ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của cuộc họp được dành để soạn thảo một đề xuất về cấu trúc cho Đường hướng, sẽ được trình lên Tổng Phục vụ và Ban Tổng Cố vấn để phê duyệt. Nhóm đã xem xét bản dự thảo đầu tiên từ Tài liệu Làm việc và những điểm quan trọng đã được thống nhất trong cuộc thảo luận ngày hôm trước. Qua hướng dẫn của hai anh Johannes Freyer và Valmir Ramos, Ủy ban đã phát triển một đề xuất về cấu trúc và về nội dung cho Đường Hướng Phúc Âm Hóa của Dòng. Để phù hợp với mong muốn làm cho tài liệu giàu tính văn học và tường thuật hơn, các tiêu đề của những chương chính được lấy từ các thư văn của Cha thánh Phanxicô.

(Nguồn: https://ofm.org/ratio-evangelizationis-dell-ordine.html)

Chia sẻ