Skip to content
Main Banner

Nước Thiên Chúa đã gần kề: Các nguyên tắc hướng dẫn việc Truyền giáo và Phúc âm hóa Phan Sinh

Administrator
2020-12-24 00:00 UTC+7 32

Anh em thân mến,

Chúng tôi giới thiệu tài liệu này như một “hướng dẫn” để sống và loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay. Tổng Tu nghị năm 2015 đã yêu cầu Tổng Thư ký Truyền giáo và Phúc âm hóa “soạn thảo các hướng dẫn chuẩn bị cho việc truyền giáo, có giá trị cho toàn Dòng”. Chúng tôi đã giải quyết nhiều thực tế phức tạp để đáp ứng vấn đề này.

Lệnh truyền của Đức Giêsu: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28:19-20) chạm đến tâm điểm của đoàn sủng của chúng ta. Thực tế đang thay đổi nhanh chóng của thế giới thách thức chúng ta hiểu rằng lời kêu gọi của Chúa là xây dựng Vương quốc của Ngài với tư cách là những nhà lãnh đạo trong việc truyền bá Tin Mừng và chăm sóc "Mẹ Đất".

Chúng tôi cảm tạ Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta những anh em truyền giáo và loan báo Tin mừng trong suốt lịch sử của Dòng chúng ta. Nhiều người trong số họ,- là những chứng nhân trung thành của sự hiện diện của Đấng Phục Sinh với dân Người và sự chiến thắng của sự sống trước cái chết,- đã dành cả cuộc đời của họ để loan báo Tin mừng. Hầu như tất cả họ đều tiêu hao như ngọn lửa làm tiêu hao cây nến theo thời gian, chiếu sáng môi trường, và vẫn mãi là biểu tượng cho sự hiện diện của Ánh sáng thật và rồi tắt lịm khi nhiệm vụ đã hoàn thành.

Chúng tôi muốn cảm ơn những ai đã cộng tác để hình thành văn bản này, cả về ý tưởng, các đề xuất và những suy tư, cũng như hiệu đính và dịch thuật.

Chúng tôi muốn thúc đẩy tất cả anh em đọc các dấu chỉ thời đại, đọc lại Tin Mừng, và khám phá lại cách chúng ta sống đặc sủng của mình ngày nay. Chúng tôi muốn anh em thực hiện đặc sủng này như một huynh đệ đoàn chiêm niệm trong sứ vụ truyền giáo. Để giúp anh em dám trở thành những nhà lãnh đạo và tạo ra sự khác biệt bằng một phương thức truyền bá Tin Mừng cập nhật và hiệu quả.

Tổng Thư ký Truyền giáo và Phúc âm hóa.

Chia sẻ