Đại Hội Quốc Tế Về Truyền Giáo Và Phúc Âm Hóa

2022-04-03 739 Thảo luận

“Tôi cám ơn cuộc gặp gỡ này, đó là cơ hội cho tôi và cũng cho anh Phó Tổng Phục vụ Isauro và anh Joaquín, các thành viên của Ban Thư ký, để suy ngẫm và đào sâu hơn về ý nghĩa và vị trí của việc Phúc Âm hóa trong hành trình hiện tại của Dòng”, đó là những lời của anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli chào mừng các tham dự viên của Đại hội Quốc tế về Truyền giáo và Phúc Âm hóa đang được tổ chức vào những ngày này tại Trung Ương Dòng ở Rôma.

Bắt đầu bằng Chương 14 của Luật không sắc chỉ, với lời dạy của thánh Phanxicô: “Khi anh em ra giữa đời, thì đừng mang gì đi đường...”, anh Tổng Phục vụ nhấn mạnh tính ưu tiên của việc ra đi, và về cách thức của một “cộng đoàn lưu động, di chuyển, có khả năng gặp gỡ mọi người trong các hoàn cảnh khác nhau và thích ứng với họ, và ở bất kỳ địa vị nào cũng phải làm cho chúng ta lớn lên trong nhận thức rằng chúng ta là một huynh đệ đoàn của những người anh em”. Anh TPV đã mời gọi anh em suy nghĩ về một Ratio Evangelizationis cho một huynh đệ đoàn khám phá lại căn tính và sự bình đẳng của tất cả mọi thành viên.

Trước bài phát biểu của anh TPV, anh Francisco Gómez Vargas, Tổng thư ký Truyền giáo, và anh Dennis Tayo, Tổng Linh hoạt viên Phúc Âm hóa, đã trình bày các mục tiêu của sáu năm, bao gồm cả nhiệm vụ chuẩn bị Ratio Evangelizationis cho Dòng từ Văn kiện chung kết của Tổng Tu nghị 2021. Đại hội này cũng sẽ bầu ra năm tham dự viên cho Hội đồng Quốc tế về Truyền giáo và Phúc âm hóa (CIME).

 (Nguồn: https://ofm.org/it/blog/il-ministro-generale-al-cime-per-una-fraternita-che-riscopra-la-sua-identita-ed-uguaglianza/)

Loading...