Lời Kêu Gọi Của Anh Tổng Phục Vụ: Tiếng Gọi Truyền Giáo Nằm Trong Ơn Gọi Của Chúng Ta

2022-05-27 730 Thảo luận

«Chúa nói: ‘Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu’. Vì thế, nếu anh em nào được Chúa linh hứng, muốn đến với những người Hồi giáo và những dân ngoại khác, thì hãy ra đi với phép của anh phục vụ và tôi tớ của mình.» (LKsc XVI, 1-3)

Thân ái chào tất cả Anh em trong toàn Dòng,
xin Chúa ban bình an cho Anh em!

Từ ngày 10 đến ngày 23 tháng 2 năm 2022, tôi đã đích thân thực hiện cuộc kinh lý pháp định tới Hạt dòng Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Marốc để nắm bắt trực tiếp tình trạng của thực thể trực thuộc Tổng Phục vụ này.

Tôi đã trải nghiệm cơ hội ấy như một cuộc hành hương thực sự ở một vùng đất độc đáo, nơi mà những lời của Luật không sắc chỉ vừa được trích dẫn phía trên đã thôi thúc mãnh liệt trong tôi. Tôi nhận ra rằng, tại đây, một điểm thiết yếu của đặc sủng chúng ta đang bị đe dọa: Ở với và ở giữa mọi người như một chứng tá về mầu nhiệm Nhập thể và Thương khó, về sự Thiện đang hiện diện trong mọi thụ tạo.

Tôi mang theo tất cả anh em trong toàn Dòng khi đến vùng đất này, và nhận ra rằng chúng ta đang tham dự vào một điều gì đó rất quan trọng ở đây: gắn bó với một miền đất, một dân tộc, một nền văn hóa, ngôn ngữ và những tầm nhìn khác của thế giới, để yêu thương họ và khiêm tốn tìm kiếm nơi họ những dấu vết của sự hiện diện Thiên Chúa.

Tổng Hiến chương của chúng ta nói rằng: “Là môn đệ của thánh Phanxicô và các anh em thừa sai tiên khởi của Dòng, anh em phải luôn tâm niệm rằng mình phải ra đi cách khiêm tốn và sống đạo đức giữa các dân tộc Hồi giáo: Đối với họ cũng như đối với chúng ta, không có ai là toàn năng ngoài Thiên Chúa.

Chúng ta đang sống ơn gọi này ở nhiều nơi trên thế giới. Marốc là nơi mà thánh Phanxicô, thánh Clara và thánh Antôn đã muốn làm chứng triệt để cho Chúa Kitô, và là nơi các Thánh Tử đạo tiên khởi của Dòng đã sống lý tưởng đó. Vì lý do thật đáng quan tâm này, tôi đề nghị với anh em một lần nữa, hãy cùng đến chia sẻ các sứ vụ khác nhau mà chúng ta đang đảm nhận.

Tôi cảm ơn tất cả những anh em đã chấp nhận sự soi dẫn của Chúa để đến sống với và sống giữa dân tộc này và những dân tộc khác, như một lời đáp lại cho tiếng gọi từ bên trong để trả lời “vâng” một lần nữa với ơn gọi của người Anh em Hèn mọn.

Bằng những lời đơn sơ này, tôi muốn nhắn gửi đến toàn thể anh em trong Dòng rằng tiếng gọi truyền giáo nằm trong ơn gọi của chúng ta, dường như đang leo lét dưới bóng hào quang của ngọn lửa nung nấu ban đầu.

Cần tuyển gấp, rất gấp:

1.cho Hạt dòng Marốc:

Hạt dòng này hiện có 22 anh em đến từ 12 quốc gia, phục vụ bốn giáo xứ, ba trung tâm văn hóa, tham gia Caritas, thăm viếng tù nhân, trợ úy cho các chị Clara và các nữ tu khác. Sứ vụ tại đây yêu cầu:

-Khả năng sống và làm việc trong một huynh đệ đoàn quốc tế,

-Khả năng sống cùng và giữa những người Hồi giáo, 

-Khả năng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập,

-Khả năng làm việc tại các trung tâm văn hóa với người Marốc, chăm sóc mục vụ những người di cư cận Sahara, và những người Công giáo và khách du lịch châu Âu.

2.cho Sudan và Nam Sudan:

Điểm Tân lập này hiện có 4 anh em: 2 anh em Ai Cập ở thủ đô Khartoum/Sudan, và 2 ở thủ đô Juba/Nam Sudan (1 từ Italia và 1 từ Việt Nam), phục vụ một giáo xứ trong mỗi thành phố nói trên, trợ giúp người tị nạn. Sứ vụ tại đây yêu cầu:

-Khả năng sống và làm việc trong các huynh đệ đoàn quốc tế,

-Khả năng sống cùng và giữa những người Hồi giáo ở Sudan,

-Khả năng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

3.cho Hạt dòng Thánh Địa, sứ vụ tại đây yêu cầu:

-Khả năng sống và làm việc trong các huynh đệ đoàn quốc tế,

-Khả năng sống cùng và giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau,

-Khả năng học các ngôn ngữ khác, nhất là tiếng Ý và các ngôn ngữ địa phương,

-Khả năng thích nghi đặc biệt với đời sống tại các Đền thánh (Sanctuary) trong việc linh hoạt phụng vụ, đón tiếp khách hành hương. 

4.cho Nga và Libya, sứ vụ tại đây yêu cầu:

-Khả năng sống và làm việc trong các huynh đệ đoàn quốc tế,

-Ở Nga: các dịch vụ mục vụ, nhân đạo và giáo dục; đối thoại giữa các Kitô hữu,

-Ở Libya: Caritas và các dịch vụ mục vụ cho các cộng đồng di cư và tôn giáo; khả năng tiếng Anh.

Tôi đề nghị những anh em cảm thấy mình được kêu gọi trong những sứ vụ trên, hãy lắng nghe trong cầu nguyện, phân định cá nhân và với Phục vụ của mình, rồi sau đó trình bày với tôi thông qua Văn phòng Truyền giáo và Phúc Âm hóa. Cám ơn Anh em đã lắng nghe tiếng gọi này, tiếng gọi của trung tâm ơn gọi chúng ta.

Với Phép lành của Cha Thánh Phanxicô, xin thân ái chào anh em!

Fr. Massimo Fusarelli, ofm

Tổng Phục vụ

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/lappello-del-ministro-generale-la-chiamata-missionaria-appartiene-alla-nostra-vocazione/)

Loading...