Close
 

Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam

Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam

Kết quả tuần khám phá ơn gọi Phan sinh I - 2017

d103Danh sách ứng sinh dự khóa khám phá ơn gọi đợt 1 năm 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7rduQ-fC7B2LS1yRjBQY3ZuSmc/view?usp=sharing

Sa-thầy mùa khô

Sa-thầy mùa khô

Cộng đoàn truyền giáo Sa Thầy kính gửi lời chào đến quý anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh!

Sau những ngày đón xuâ...

Read more...

Khánh thành Mái Ấm Phan Sinh

Khánh thành Mái Ấm Phan Sinh

Vào lúc 10:00 ngày 16/10/2016, cha Giám tỉnh Inhaxio Nguyễn Duy Lam, OFM đã chủ sự nghi thức làm phép nhà và th&aacut...

Read more...

Báo chia sẻ 11_12.2016

Báo chia sẻ 11_12.2016

Ân sủng có khuynh hướng lan toả. Riêng ân sủng Chúa Hài Đồng thì lan toả vào lòng người đặc biệt niềm vui. “Mừng v...

Read more...